All Posts in Category

GIỚI THIỆU

TỔNG QUAN XÃ YÊN BÀI – BA VÌ

GIỚI THIỆU Xà YÊN BÀI – BA VÌ Xã Yên Bài là 1 trong 7 xã miền núi thuộc huyện Ba Vì,  với diện tích 36.5km2 và dân số gần 50 000 dân.   VỊ TRÍ – QUY MÔ XàYÊN…

Read more

TỔNG QUAN XÃ VÂN HÒA – HUYỆN BA VÌ

GIỚI THIÊU Vân Hòa là một trong 31 xã thuộc huyện Ba Vì. Cũng là 1 trong 7 xã miền núi quanh VQG Ba Vì. Xã Vân Hòa được thành lập ngày 18/12/1976 từ việc hợp nhất xã Vân Sơn…

Read more

0982 021 480